agenda

ICOAFS 2018 : 20th International Conference on Organic Agriculture and Farming Systems

21 06 2018 - 09:00 to 22 06 2018 - 18:00

De ICOAFS 2018 International Conference on Organic Agriculture and Farming Systems heeft als doel onderzoekers samen te brengen om ervaringen en onderzoeksresultaten te delen over biologische landbouw en biologische landbouwsystemen.

Een ruim scala van thema’s komen aan bod:

Biovelddag Inagro

27 06 2018 - 00:00

<p>Welkom op de jaarlijkse biovelddag op het biologisch proefbedrijf van Inagro!</p>
<p>Meer info volgt. </p>

Studiedag ILVO ‘Grasland: 50 tinten groen’

28 06 2018 - 13:30 to 16:30

<p>Een kwart miljoen hectare. Zoveel grasland ligt er in Vlaanderen in areaal.</p>
<p>Gras is hét belangrijkste voedergewas in Vlaanderen.  </p>
<p>De studiedag ‘Grasland: 50 tinten groen’ richt zich vooral op grasland op het veebedrijf.</p>

50 Tinten Grasland

28 06 2018 - 13:30 to 16:30

Grasland is met 248 000 ha het belangrijkste voedergewas in Vlaanderen maar ook talrijke andere functies komen regelmatig in beeld zoals bv. opbouw van organische stof voor behoud van de bodemvruchtbaarheid, het voorkomen van erosie en de koolstofopslag in het teken van het klimaat. Deze studienamiddag ‘Grasland: 50 tinten groen’ richt zich vooral op grasland op het veebedrijf.
De thema’s die op deze studienamiddag aan bod komen, zijn:
Gras- en groenvoederonderzoek door A. De Vliegher (ILVO) in de periode 1981-2018

2e International Symposium 'Organic Horticulture for Wellbeing of the Environment and Population'

12 08 2018 - 17:45 to 16 08 2018 - 17:45

De 30ste editie van het internationale tuinbouwcongres (IHC2018) 'Bridging the World through Horticulture' vindt  plaats in Istanbul (Turkije) tussen 12 en 16 augustus 2018. Naast verschillende symposia zullen ook workshops georganiseerd worden met verschillende doelen: het oprichten van internationale groepen van deskundigen, uitwisseling van ervaringen en vaardigheden, het voeren van diepere discussies over een specifiek onderwerp, uitbreiding van het netwerk en/of het zoeken naar nieuwe samenwerkingmogelijkheden.

workshop ‘Agroecology and Education: Socio-ecological resilience to climate change

12 08 2018 - 18:15 to 16 08 2018 - 18:15

De 30ste editie van het internationale tuinbouwcongres (IHC2018) 'Bridging the World through Horticulture' vindt  plaats in Istanbul (Turkije) tussen 12 en 16 augustus 2018. Naast verschillende symposia zullen ook workshops georganiseerd worden met verschillende doelen: het oprichten van internationale groepen van deskundigen, uitwisseling van ervaringen en vaardigheden, het voeren van diepere discussies over een specifiek onderwerp, uitbreiding van het netwerk en/of het zoeken naar nieuwe samenwerkingmogelijkheden.