agenda

Wintercursus biologische melkgeiten

20 12 2017 - 10:30 to 31 01 2018 - 16:00

<p><em>Vorige winter werd voor de melkveehouders een voedingscursus biomelkveehouderij georganiseerd. Dit was een schot in de roos: niet enkel veel deelnemers, maar vooral een grote tevredenheid achteraf over de bruikbaarheid op het eigen bedrijf. Deze ervaring leidde tot het idee voor een gelijkaardig initiatief voor de geitenhouders, ook omdat er nogal wat nieuwe boeren zijn.</em></p>
<p>Wim Govaerts heeft een inhoudelijk programma opgemaakt en in samenspraak met Landwijzer een voorstel van data, locatie en prijs doorgegeven.</p>

18e Intenational Conference on Organic Fruit Growing

19 02 2018 - 08:00 to 21 02 2018 - 18:00

De volgende editie van de Ecofruit Conference zal plaats hebben van 19 tot 21 februari 2018 in Hohenheim, Duitsland. De oproep voor bijdragen zal gelanceerd worden in de zomer van 2017.

De conferentie heeft als doel Europese onderzoekers en adviseurs samen te brengen die werken rond thema’s relevant voor de biologische fruitproductie. Het geeft een gelegenheid om bevindingen met het oog op het verbeteren van het productie systeem te communiceren en te bediscussiëren.

De thema’s van de coferentie zijn:

ICA 2018: 20th International Conference on Agroforestry

27 02 2018 - 09:00 to 28 02 2018 - 18:00

De ICA 2018: 20th International Conference on Agroforestry heeft als doel om academische experten onderzoekers en PhD studenten samen te brengen om hun ervaringen uit te wisselen en onderzoeksresultaten rond alle aspecten van agroforestry te delen. Het congres biedt ook een uitgelezen interdiciplinair platform voor onderzoekers, en personen uit praktijk en onderwijs om de meest recente innovaties, trends en bezorgdheden als ook de praktische uitdagingen en praktijkoplossignen voor te stellen en te bespreken op het gebied van agroforestry.

Masterclass Onkruidbestrijding in de Biologische Teelt

28 02 2018 - 00:00

<p>Tijdens deze Masterclass gaan we vanuit oude en nieuwe kennis samen op zoek naar systeemgerichte oplossingen voor de aanpak van onkruiden in de biologische teelt van groenten. We starten bij de basis en bekijken onkruid in zijn hoedanigheid als ongewenste indringer/indicator plant. Vervolgens maken we een synthese van de mogelijke preventieve en curatieve aanpakken. Welke vormen van mechanisatie bestaan er en in welke gevallen is de investering te verantwoorden?</p>

Startdag 5-daagse (maart-mei) Inspiratiecursus Agro-Ecologie

23 03 2018 - 10:00

<p>In 5 thematisch dagen bieden we een krachtige cursus waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.</p>

2e International Symposium 'Organic Horticulture for Wellbeing of the Environment and Population'

12 08 2018 - 17:45 to 16 08 2018 - 17:45

De 30ste editie van het internationale tuinbouwcongres (IHC2018) 'Bridging the World through Horticulture' vindt  plaats in Istanbul (Turkije) tussen 12 en 16 augustus 2018. Naast verschillende symposia zullen ook workshops georganiseerd worden met verschillende doelen: het oprichten van internationale groepen van deskundigen, uitwisseling van ervaringen en vaardigheden, het voeren van diepere discussies over een specifiek onderwerp, uitbreiding van het netwerk en/of het zoeken naar nieuwe samenwerkingmogelijkheden.

workshop ‘Agroecology and Education: Socio-ecological resilience to climate change

12 08 2018 - 18:15 to 16 08 2018 - 18:15

De 30ste editie van het internationale tuinbouwcongres (IHC2018) 'Bridging the World through Horticulture' vindt  plaats in Istanbul (Turkije) tussen 12 en 16 augustus 2018. Naast verschillende symposia zullen ook workshops georganiseerd worden met verschillende doelen: het oprichten van internationale groepen van deskundigen, uitwisseling van ervaringen en vaardigheden, het voeren van diepere discussies over een specifiek onderwerp, uitbreiding van het netwerk en/of het zoeken naar nieuwe samenwerkingmogelijkheden.