NOBL-bericht: Juli 2017

Beste,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Ik wens jullie veel leesgenot en een aangename zomer,

Lieve, coördinator NOBL

Contact: info@nobl.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Vlaamse biosector blijft ook in 2016 groeien

Begin juli stelde de Vlaamse overheid zijn jaarlijkse biorapport voor. Hieruit blijkt dat ook in 2016 de biologische sector zijn groei in Vlaanderen doorzet. Het aantal Vlaamse gecertificeerde biologische landbouwbedrijven steeg van 370 naar 430 bedrijven terwijl het areaal een forse toename kent met 30%, van 5343 hectare naar 6960 hectare. Deze stijging is in grote mate toe te schrijven aan een groep van 12 omschakelende melkveehouders. Vanaf eind 2017 wordt een verdubbeling van de bio-melkproductie verwacht. Biolandbouwbedrijven zijn voornamelijk gespecialiseerd in groenten in openlucht (31%), akkerbouw en dierlijke productie (elk 17%) en fruitteelt (14%).

Meer...

 

FiBL opent kantoor in Brussel

Vorige week knipte directeur Urs Niggli officieel het lintje door van het nieuwe FiBL-kantoor in Brussel. FiBL is de grootste Europese onderzoeksinstelling voor biologische landbouw met afdelingen in Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Hongarije en Frankrijk. Met ‘FiBL Europe’ in Brussel willen ze een brug bouwen tussen FiBL’s wetenschappelijke kennis over biolandbouw en de beleidsmakers in Brussel.

Meer...

 

Focusgroep ‘Mixed farming systems’ stelt zijn eindrapport voor

In 2015 stelde de Europese Commissie een focusgroep samen om adviezen en aanbevelingen te verzamelen over gemengde landbouwsystemen. Het eindverslag is nu online beschikbaar. Het verslag kijkt naar succesvolle casestudies van gemengde landbouwsystemen op bedrijfs- en op regionaal niveau in heel Europa. De cases omvatten zowel voorbeelden uit de gangbare landbouw als voorbeelden uit de biologische en biodynamische landbouw in het Verenigd Koninkrijk, Polen, Ierland, Servië, Slovenië en Denemarken.

Meer...

 

Kansen voor onderzoek

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceert onderzoeksoproep 2018

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid. Alle Belgische onderzoeksinstellingen kunnen op deze oproep inschrijven.

Meer...

 

EIP-Agri Service Point zoekt op nieuw experten voor 3 nieuwe focusgroepen

Het EIP-AGRI Service Point lanceert opnieuw een oproep voor experten voor drie nieuwe focusgroepen. De onderwerpen van de focusgroepen zijn:

  • Moving from source to sink in arable farming
  • Circular Horticulture
  • Enhancing production and use of renewable energy on the farm

Meer...

 

TP Organics: 2017 Call for Organic Innovations

Jaarlijks gaat TP Organics, het Europese technologieplatform voor biologische landbouw opzoek naar innovaties in de biologische landbouw. Landbouwers, onderzoekers of bedrijven die innovatieve oplossingen vonden of ontwikkelden voor een van de onderstaande noden van de biologische sector kunnen hun project voorstellen en meedingen naar de TP Organics innovatieprijs 2017 en hun innovatie in de spotlights plaatsen:

  • Verbeteren van bodemkwaliteit in de biologische akkerbouw
  • Passende en robuuste veehouderijsystemen
  • Innovatie voor duurzame diëten

De indieners van de beste innovatieve oplossing krijgen de gelegenheid om hun innovatie voor te stellen op de derde editie van de Organic Innovation Days  die doorgaan van 15 tot 17 november 2017 in Brussel.

Meer...

 

Oproep demonstratieprojecten duurzame landbouw, oproep 2017

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond de thema’s:

  • diversificatie en kwaliteitsverhoging (thema 1)
  • waterkwaliteit en duurzaam watergebruik (thema 2)

De aanvraag van het demonstratieproject gebeurt via de aanvraagformulieren die terug te vinden zijn op de website www.vlaanderen.be/landbouw/demo onder ‘Oproep 2017’. De projectaanvragen moeten ten laatste op vrijdag 25 augustus 2017 (= postdatum 25 augustus 2017) aangetekend verstuurd worden.

Meer...

 

Vacature

Vacature Praktijkonderzoeker biologische voederteelten en veehouderij bij Inagro

De afdeling biologische productie van Inagro is opzoek naar een praktijkonderzoeker biologische voederteelten en veehouderij voor de versterking van hun team.

Meer...

 

Bio-onderzoek wereldwijd

 

Agenda

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda