laatste nieuws

Aan de Hogeschool Gent onderzoekt het multidisciplinair onderzoeksproject Altergrain welke mogelijkheden er in Vlaanderen zijn voor alternatieve granen en pseudogranen. Het gaat daarbij uit van een volledige ketenbenadering.

Het onderzoek gaat in op de veld- en verwerkingsfase, de nutritionele aspecten voor en na verwerking tot afgeleide broodproducten en op de economische mogelijkheden van deze gewassen in de Vlaamse regio. 

Achtergrond

Het ERA-NET?- WATERWORKS is ontstaan uit Water Joint Programming Innitiative (JPI) en Food Security and Climate Change JPI (FACCE).

Organic Eprints is een wereldwijd open archief voor onderzoek biologische landbouw & voeding. Hiervoor is in Europa een netwerk van National Editors per land ingesteld.

Organic Eprints

Ter gelegenheid van BioXpo 2015 nodigde het Vlaams onderzoeks- en kennisnetwerk voor biologische landbouw & voeding zijn partners uit op de beursvloer. Ze stelden een aantal van hun actuele onderzoeksthema’s voor biologische landbouw en voeding voor op een kennisplein in de vorm van posters. De gepresenteerde posters werden nu gebundeld in de vorm van een publicatie.

De oproep voor projectaanvragen TETRA 2015-2016 is opengesteld. De uiterste indiendatum is dinsdag 16 februari 2016 (12 uur ‘s middags).

In januari 2016 werd de eerste call voor transnationale onderzoeksprojecten van het EraNET Sustainable Animal Production (SusAn) gelanceerd. De deadline voor het indienen van preproposals is 29 maart 2016!

37 organisaties uit 23 landen voorzien 17 MEUR voor het steunen van onderzoeksprojecten. Dit bedrag wordt door de Europese Comissie aangevuld met 4 MEUR (EU cofunded call).

Bodemgebonden ziektes, zoals de schimmels Fusarium spp., Verticillium dahliae, Rhizoctonia solani en de plant parasitaire nematoden Meloidogyne spp. en Globodera spp. zijn moeilijk te beheersen en vormen daarom een grote bedreiging voor de landbouw wereldwijd. Hoe kunnen we deze bodemgebonden ziektes onderdrukken in groenten en akkerbouwgewassen? Hoe kunnen we de kruisbestuiving bevorderen tussen verschillende gewassen en landbouwsystemen?

Het CoördinatieCentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt bestaat 5 jaar en dat wil men vieren. Als de koepel van het praktijkonderzoek voor bio, vormen CCBT de brug tussen het onderzoek en de praktijk.

Ter gelegenheid van deze verjaardag nodigt CCBT uit voor een feestelijke studiedag op 4 december in het Roodhof te Oostkamp. Op het programma staan o.a. een panelgesprek over de kansen voor professioneel ondernemerschap in de biosector, diverse workshops vanuit het praktijkonderzoek en een feestelijke receptie.

Op het programma:

Op zondag 27 en maandag 28 september nam het 'Vlaams onderzoeks- en kennisnetwerk voor biolandbouw en -voeding' deel aan de vakbeurs BioXpo in Brussel. NOBL, CCBT, Biobedrijfsnetwerken, ILVO, Inagro, PCG, pcfruit, Proefcentrum Pamel, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Hogeschool Gent, Odisee Campus Waas en Landwijzer stelden er hun onderzoek en hun kennisnetwerk voor biolandbouw in Vlaanderen voor. 

De deadline voor het indienen van voorstellen voor projecten binnen het Europese H2020 werkprogramma 2016-2017 is juist verstreken. Maar ook voor het Horizon 2020 Work Programme 2017 zijn nog verschillende opportuniteiten voor onderzoek voor biologische landbouw en voeding terug te vinden.

Pages

Subscribe to laatste nieuws