laatste nieuws

De Europese Commissie heeft een herwerkte versie van het Horizon 2020 Work Programme for 2017 gepubliceerd.

Terwijl biologische landbouw reeds de juiste omstandigheden creëert om klimaatverandering tegen te gaan, gaan twaalf bedrijven in Zweden, Duitsland en Italië op zoek naar mogelijkheden om verder klimaatvriendelijke praktijken toe te passen en uit te testen als deel van het SOLMACC project (Strategies for Organic and Low input farming to Mitigate and Adapt to Climate Change).

De Europese Commissie publiceert in een rapport het resultaat van een jarenlang proces om een strategische benadering te ontwikkelen voor het Europese landbouwonderzoek en innovatie. De strategie richt zich op de primaire productie van land- en bosbouw en strekt zich uit tot de voedings- en niet-voedingsketens en de plattelandseconomie. Het document zal als leidraad dienen voor de programmering van Horizon 2020 voor 2018-2020 en een bijdrage bieden aan de discussie met betrekking tot onderzoek en innovatie in de EU op de lange termijn.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid. Alle Belgische onderzoeksinstellingen kunnen op deze oproep inschrijven. De organisatie van de oproep en het beheer van de selectieprocedure is in handen van de cel Contractueel Onderzoek.

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond de thema’s:

  • Alternatieve verdienmodellen
  • Smart Farming
  • Klimaatmitigatie

Deze oproep richt zich uitsluitend naar organisaties en instellingen zonder commerciële doeleinden. Om demonstratieprojecten uit te voeren moet een vereniging erkend zijn als centrum voor sensibilisering van meer duurzame landbouw.

Met de subsidieoproep ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ wil viceminister-president Homans organisaties aanzetten om mvo op een structurele manier in de organisatie op te nemen. Dit is voor individuele organisaties vaak een hele uitdaging. Daarom is deze oproep gericht naar samenwerkingsverbanden of intermediaren. De nadruk ligt op projecten die een brede impact (kunnen) hebben.

Op 20 januari 2016 ging in Pacific Grove (California) het 2016 Organic Agriculture Research Symposium (OARS) door. Het programma bestond uit 9 workshops en 29 sprekers en een postersessie. De meeste van de workshops en de keynote presentaties werden gelive-streamed en zijn online beschikbaar op eOrganic YouTube channel.

Thema’s die aan bod kwamen: 

Innovatie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de biologische landbouw. Door de lancering van een oproep tot innovaties (Call for Innovations) nodigt TP Organics landbouwers, onderzoekers, en bedrijven uit om hun innovatieve oplossingen voor de biologische landbouw en voeding binnen volgende thema’s voor te stellen:

Het EIP-AGRI Service Point lanceerde een nieuwe oproep voor experten voor drie nieuwe focusgroepen. De onderwerpen van de focusgroepen zijn:

  • Robust & resilient dairy production systems
  • Agroforestry: Introducing woody vegetation into specialized crop and livestock systems
  • Diseases and pests in viticulture  

Meer informatie rond de thema's vind je hier.

TPOrganics publiceert de belangrijkste onderzoeksthema’s voor het voedselsysteem en de voedselketen vanuit het perspectief van biologische landbouw. Naast de interne onderzoeksgebieden, presenteert TPOrganics in een position paper een programma voor de bevordering van een transitie in het voedselsysteem. Het programma moet de lock-in factoren aanpakken die verandering en evolutie naar meer duurzaamheid in het huidige voedselsysteem verhinderen.

Pages

Subscribe to laatste nieuws