laatste nieuws

Op 1 april ging het project LEGCOMBIO “Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee” van start. Het project wil onderzoeken hoe een zelfde perceel landbouwgrond efficiënter en duurzamer benut kan worden door het combineren van plantaardige teelten met uitloop van legkippen gehouden onder biologische omstandigheden.

Eind 2016 zijn 5 CCBT-projecten afgelopen. Van al deze projecten zijn begin 2017 de vulgariserende verslagen verschenen in BIOpraktijk, de maandelijkse nieuwsbrief van CCBT.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, doet een tweede oproep voor de ondersteuning van operationele groepen binnen de Europese innovatie partnerschappen (EIP). Innovatie en kennisoverdracht zijn namelijk sleutelbegrippen in een landbouwsector die toekomstgericht wil denken en werken.

Het Departement Landbouw en Visserij lanceert een nieuwe oproep voor onderzoek biologische landbouw.

De thema’s voor de oproep zijn:

Nieuwsgierig naar het onderzoek en de activiteiten bij FiBL? Het Zwitserse onderzoeksinstituut voor biologische landbouw stelt zijn nieuw activiteitenverslag voor. In het verslag vind je informatie over onderzoek en activiteiten binnen de drie instituten onder FiBL: FiBL Zwitserland, FiBL Duitsland en FiBL Oostenrijk.

Het activiteitenverslag 2016 is te downloaden via http://www.fibl.org/en/about-us/activity-report.html.

Het EIP-AGRI Service Point lanceert opnieuw een oproep voor experten voor twee nieuwe focusgroepen. De onderwerpen van de focusgroepen zijn:

SUSFOOD-the ERA-Net on SUStainable FOOD production and consumption bestaat uit 26 partners uit 15 EU lidstaten en 2 geassocieerde partners. Het ERA-Net heeft als doel het versterken van de inspanningen ter ondersteuning van onderzoek op het gebied van duurzame voedselsystemen van productie tot consumptie.

Samen met 25 partners uit 19 landen bereidde het COREOrganic ERA-NET CoFund een gezamenlijke oproep voor transnationaal onderzoek voor de biologische landbouw in Europa voor. Het totale budget van deze nieuwe oproep bedraagt ongeveer 14,5 miljoen € (incl top-up funds vanuit EU).

Pages

Subscribe to laatste nieuws