laatste nieuws

Jaarlijks gaat TP Organics, het Europese technologieplatform voor biologische landbouw opzoek naar innovaties in de biologische landbouw. Landbouwers, onderzoekers of bedrijven die innovatieve oplossingen vonden of ontwikkelden voor een van de onderstaande noden van de biologische sector kunnen hun project voorstellen en meedingen naar de TP Organics innovatieprijs 2017 en hun innovatie in de spotlights plaatsen.

De thema's voor 2017 zijn:

Diversificatie in gewasrotatie is belangrijk in het onderbreken van de levenscyclus van schadelijke onkruiden. Meerjarige en N-fixerende gewassen geschikt voor maaien kunnen onkruidzaadbanken uitputten en de verspreiding van sommige meerjarige onkruiden verhinderen. Groenbemesters onderdrukken de onkruidgroei na de oogst en houden nutriënten in de wortelzone vast. Terwijl de voordelen voor nutriëntenbeheer goed gedocumenteerd zijn, zijn de effecten op onkruiden minder geverifieerd en hoofdzakelijk gebaseerd op ervaring. Met het COREOrganic plus project PRODIVA willen onderzoeker meer bewijs leveren voor de voordelige effecten van meerjarige gewassen en groenbemesters in de teeltrotatie voor het onderdrukken van onkruiden.

Op 1 april is het startschot gegeven voor zes nieuwe CCBT-projecten. De proefcentra met expertise in bio zullen onder andere werken rond organische stofopbouw in serres, graasweidebeheer, kleinschalige maar professionele pluimveehouderij, beheersing van schurft bij Conference, rassen voor frambozenteelt en er komt een uitbreiding van de bestaande teeltkalender. Deze kleinschalige praktijkgerichte projecten kaderen in de jaarlijkse subsidie voor praktijkonderzoek voor de biologische landbouw.

De publicatie “De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2015-2016” is vanaf nu ook beschikbaar in het Engels. Deze publicatie geeft een overzicht van onderzoek voor de biologische landbouw opgestart of afgerond in de periode 2015-2016 in Vlaanderen. We richtten ons hierbij op projecten en onderzoek uitgevoerd onder biologische omstandigheden en/of met als doelgroep de biologische sector. Maar ook enkele onderzoeksprojecten met hoge relevantie voor de biologische sector kregen een plaatsje.

Op 1 april ging het project LEGCOMBIO “Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee” van start. Het project wil onderzoeken hoe een zelfde perceel landbouwgrond efficiënter en duurzamer benut kan worden door het combineren van plantaardige teelten met uitloop van legkippen gehouden onder biologische omstandigheden.

Eind 2016 zijn 5 CCBT-projecten afgelopen. Van al deze projecten zijn begin 2017 de vulgariserende verslagen verschenen in BIOpraktijk, de maandelijkse nieuwsbrief van CCBT.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, doet een tweede oproep voor de ondersteuning van operationele groepen binnen de Europese innovatie partnerschappen (EIP). Innovatie en kennisoverdracht zijn namelijk sleutelbegrippen in een landbouwsector die toekomstgericht wil denken en werken.

Het Departement Landbouw en Visserij lanceert een nieuwe oproep voor onderzoek biologische landbouw.

De thema’s voor de oproep zijn:

Nieuwsgierig naar het onderzoek en de activiteiten bij FiBL? Het Zwitserse onderzoeksinstituut voor biologische landbouw stelt zijn nieuw activiteitenverslag voor. In het verslag vind je informatie over onderzoek en activiteiten binnen de drie instituten onder FiBL: FiBL Zwitserland, FiBL Duitsland en FiBL Oostenrijk.

Het activiteitenverslag 2016 is te downloaden via http://www.fibl.org/en/about-us/activity-report.html.

Pages

Subscribe to laatste nieuws