laatste nieuws

Zeven onderzoeksprojecten voor de biologische landbouw- en voedingssector zijn gehonoreerd door het ministerie van Economische Zaken. De inhoud van de gehonoreerde projecten hebben allemaal een link met zowel de biologische als de gangbare sector. Dit moet leiden tot een verdere ontwikkeling van biologische en gangbare ketens. Bionext heeft samen met Wageningen UR, Louis Bolk Instituut en het bedrijfsleven begin april twaalf onderzoeksvoorstellen ingediend voor de plantaardige en dierlijke primaire sectoren, de verwerkende sector en de handel.

Het Agricultural European Innovation Partnership (EIP-AGRI) publiceerde een nieuwe brochure rond het opzetten van participatieve processen in innovatieprojecten. De brochure ‘Participatory approaches for agricultural innovation' geeft een aantal praktische voorbeelden van methodes die kunnen helpen bij het opzetten van nieuwe groepen, identificeren van de juiste partners, en het werken met personen uit verschillende beroepsgroepen of sectoren bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Hierbij wil men actoren o.a.

De publicatie “De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2013-2014”  is vanaf nu ook beschikbaar in het Engels. Deze publicatie geeft een overzicht van onderzoek voor de biologische landbouw opgestart of afgerond in de periode 2013-2014 in Vlaanderen.

In het kader van het strategisch plan voor de ontwikkeling van de biologische landbouw in Wallonië 2020, werd aan het Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CRA-w) een budget toegekend voor onderzoek voor de biologische teelt. Op 5 februari organiseerden CRA-W en de Waalse overheid hun eerste studiedag met als thema ‘Beheersing van ziekten, plagen en parasieten in de biologische teelt’.

TPOrganics publiceerde in december de herziening van zijn strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor de biologische sector. Het document beschrijft onderzoeks- en innovatie- prioriteiten voor de biosector in Europa tot 2020. Het zoeken naar oplossingen voor deze uitdagingen is cruciaal om de verdere ontwikkeling van de sector mogelijk te maken en zijn competitiviteit te versterken. De nieuwe strategische onderzoeks- en innovatieagenda zal gebruikt worden om financiering van de onderzoeksprioriteiten binnen Europa en de nationale onderzoeksprogramma’s te beïnvloeden.

Een 70 tal aanwezigen uit een scala van onderzoeksdomeinen namen op 4 december 2014 deel aan de studienamiddag ‘Biolandbouw en –voeding: een uitdaging voor elke onderzoeker!. De organiserende netwerken NOBL, CCBT en Biobedrijfsnetwerken slaagden in hun doelstelling: Onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines, zowel uit het gangbare als biologische landbouw- en voedingsonderzoek, wisselden kennis uit met actoren uit de biologische sector en kregen inzicht in de onderzoeksnoden en onderzoekmethodieken binnen de biologische sector.

NOBL geeft in de publicatie “De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2013-2014” voor een derde maal een overzicht van onderzoek voor de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen. Het overzicht werd samengesteld ter gelegenheid van de studienamiddag ‘Biolandbouw en voeding: een uitdaging voor elke onderzoeker!’. NOBL organiseerde deze studienamiddag samen met zijn partners in het Vlaamse onderzoeks- en kennisnetwerk voor biologische landbouw & voeding, CCBT en Biobedrijfsnetwerken.

Het Europese innovatiepartnerschap voor productiviteit en duurzaamheid in de landbouw (EIP-Agri) is een nieuw beleidsinstrument voor het stimuleren van vraaggestuurd onderzoek en meer betrokkenheid van stakeholders bij onderzoek en innovatie. Het bevat verschillende elementen die ondersteunend zijn voor biologische landbouw en agro-ecologische innovaties.

LowInputBreeds, een 5 jarig Europees project (2009-2014), gefinancierd binnen het Europese 7e kaderprogramma, publiceerde zijn laatste nieuwsbrief. Het project had als doel de ontwikkeling van geintegreerde fokkerij en managementstrategieën ter verbetering van diergezondheid, productkwaliteit en productie in de Europese biologische en 'low input' melkvee-, vleesvee- en legkippenhouderij.

COBRA, Coordinating Organic plant Breeding Activities for diversity, lanceerde recent zijn eerste nieuwsbrief. Het COBRA–project heeft de intentie om de lopende onderzoeksactiviteiten rond biologische veredeling in granen en peulvruchten over heel Europa samen te brengen en te versterken door meer gecoördineerde acties. Het project wordt uitgevoerd door 41 partners uit 18 Europese landen. Vanuit Vlaanderen participeren Inagro en Hogeschool Gent in het project.

Pages

Subscribe to laatste nieuws