laatste nieuws

In het kader van het strategisch plan voor de ontwikkeling van de biologische landbouw in Wallonië 2020, werd aan het Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CRA-w) een budget toegekend voor onderzoek voor de biologische teelt. Op 30 november 2017 stelde het CRA-W en de Waalse overheid op een tweede studiedag hun onderzoek voor de biologische landbouw voor. Hierbij werd gefocust op de varkens- en rundveeproductie.

De Europese Commissie publiceerde officieel het nieuwe Horizon 2020 Work programme 2018-2020. Het programma ‘Societal Challenge 2 'Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the Bioeconomy' for 2018-2020 kan je hier downloaden. In het Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 zijn verschillende opportuniteiten voor onderzoek voor biologische landbouw en voeding terug te vinden.

De 7de oproep voor projectaanvragen LA-trajecten 2017-2018 is opengesteld. De uiterste datum voor indiening is maandag 20 november 2017 om 12 uur.

De biologische landbouw groeit nationaal en internationaal. In 2016 zetten een nieuwe groep melkveehouders en akkerbouwers de stap naar bio. Er lijken nog kansen voor gecontroleerde groei in Vlaanderen. Het onderzoekslandschap is de voorbije jaren sterk geëvolueerd en wordt bijzonder competitief. Inagro heeft een lange traditie in onderzoek en voorlichting in de biologische landbouw en wil deze rol ook in de toekomst blijven waarmaken.  

Op zondag 15 en maandag 16 oktober nam het Vlaamse Onderzoeks- en Kennisnetwerk voor de biologische landbouw en voeding voor de tweede maal deel aan de BioXpo-Vitasana beurs in Paleis 1 van Brussels Expo op de Heizel. NOBL, CCBT en BBN  richtten er opnieuw samen met hun partners een biokennisplein (Stand 708) in. Deze keer in samenwerking met Waalse collega’s van het CRA-W in Gembloux. 

Vorige week knipte directeur Urs Niggli officieel het lintje door van het nieuwe FiBL-kantoor in Brussel. FiBL is de grootste Europese onderzoeksinstelling voor biologische landbouw met afdelingen in Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Hongarije en Frankrijk. Met ‘FiBL Europe’ in Brussel willen ze een brug bouwen tussen FiBL’s wetenschappelijke kennis over biolandbouw en de beleidsmakers in Brussel. De coördinatoren van CCBT en NOBL waren hiervan getuige als vertegenwoordigers van het Vlaamse onderzoeks- en kennisnetwerk voor de biologische landbouw en voeding.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid. Alle Belgische onderzoeksinstellingen kunnen op deze oproep inschrijven.

Naast een oproep voor onderzoeksprojecten rond vastgelegde thema’s (RT: Targeted Research) is het mogelijk onderzoeksvoorstellen in te dienen rond onderwerpen door onderzoekers zelf bepaald (RF: Free Research).

In 2015 stelde de Europese Commissie een focusgroep samen om adviezen en aanbevelingen te verzamelen over gemengde landbouwsystemen. Het eindverslag is nu online beschikbaar. Het verslag kijkt naar succesvolle casestudies van gemengde landbouwsystemen op bedrijfs- en op regionaal niveau in heel Europa. De cases omvatten zowel voorbeelden uit de gangbare landbouw als voorbeelden uit de biologische en biodynamische landbouw in het Verenigd Koninkrijk, Polen, Ierland, Servië, Slovenië en Denemarken.

Het EIP-AGRI Service Point lanceert opnieuw een oproep voor experten voor drie nieuwe focusgroepen. De onderwerpen van de focusgroepen zijn:

  • Moving from source to sink in arable farming
  • Circular Horticulture
  • Enhancing production and use of renewable energy on the farm

De afdeling biologische productie van Inagro is opzoek naar een praktijkonderzoeker biologische voederteelten en veehouderij voor de versterking van hun team.

Inschrijven kan t.e.m. 30 juli 2017 via www.inagro.be/vacatures. Vervroegd afsluiten is mogelijk.

Voor meer informatie mail naar roos.meulemeester@inagro.be of bel 051 27 32 06.

Pages

Subscribe to laatste nieuws