NOBL-bericht: Oktober 2017

Beste,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Ik wens jullie veel leesgenot,

Lieve, coördinator NOBL

Contact: info@nobl.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Onderzoek biologische landbouw en voeding voorgesteld op BioXpo

Op zondag 15 en maandag 16 oktober nam het Vlaamse Onderzoeks- en Kennisnetwerk voor de biologische landbouw en voeding voor de tweede maal deel aan de BioXpo-Vitasana beurs in Paleis 1 van Brussels Expo op de Heizel. NOBL, CCBT en BBN  richtten er opnieuw samen met hun partners een biokennisplein (Stand 708) in. Deze keer in samenwerking met  de Waalse collega’s van het CRA-W in Gembloux. 

Inagro, PCG, pcfruit, Proefcentrum Pamel, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Hogeschool Gent, Odisee Campus Waas en ILVO stelden er aan de hand van posters een aantal van hun actuele onderzoeksthema’s voor de biologische landbouw en voeding voor.

Meer…

Inagro groeit mee met biologische sector

Het onderzoekslandschap is de voorbije jaren sterk geëvolueerd en wordt bijzonder competitief. Inagro heeft een lange traditie in onderzoek en voorlichting in de biologische landbouw en wil deze rol ook in de toekomst blijven waarmaken. Sinds 1 september 2017 werd daarom de onderzoeksafdeling Biologische productie versterkt met twee nieuwe onderzoekers Pauline Deltour (coördinatie onderzoek en bodem- en bemestingsonderzoek) en Luk Sobry (veehouderij).

Meer …

 

Kansen voor onderzoek

H2020 Work Programme voor 2018 beschikbaar

De Europese Commissie publiceerde officieel het nieuwe Horizon 2020 Work programme 2018-2020. Het programma ‘Societal Challenge 2 'Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the Bioeconomy' for 2018-2020 kan je hier downloaden. In het Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 zijn verschillende opportuniteiten voor onderzoek voor biologische landbouw en voeding terug te vinden.

Meer...

VLAIO – LA traject onderzoeksoproep 2018

De 7de oproep voor projectaanvragen LA-trajecten 2017-2018 is opengesteld. De uiterste datum voor indiening is maandag 20 november 2017 om 12 uur.

Landbouw (LA)-trajecten zijn projecten gericht op de primaire sector, waar naast onderzoek ook activiteiten van kennisoverdracht en het toepassen van die kennis op bedrijven geïntegreerd worden in één project. De belangrijkste doelstelling van het programma LA-trajecten is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van bedrijven uit de primaire sector, innovatieve oplossingen aan te bieden die op relatief korte termijn toegepast worden en die resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor de ruime doelgroep.

Meer...

 

 Bio-onderzoek wereldwijd

  • Cover crops to increase soil microbial diversity and mitigate decline in perennial agriculture. E. Vukicevich, T. Lowery, P. Bowen; J. Ramon Úrbez-Torres en M. Hart, Agronomy for Sustainable Development (2016) 36: 48. (open access)
  • Activity, diversity and function of arbuscular mycorrhizae vary with changes in agricultural management intensity. Ch. Gottshall, M. Cooper, S. M. Emery, Agriculture, Ecosystems & Environment (2017) 241: 142-149. https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.03.011
  • Species diversity and community composition of native arbuscular mycorrhizal fungi in apple roots are affected by site and orchard management  A. Turrini, M. Agnolucci, M. Palla, E.Toméose, M. Tagliavini, F. Scandellari, M. Giovannetti,  Soil Ecology, August 2017, volume 116, 42-54. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2017.03.016
  • Crop cultivar affects performance of herbivore enemies and may trigger enhanced pest control by coaction of different parasitoid species. K. Mody, J. Collatz, A. Bucharova, S. Dorn, Agriculture, Ecosystems & Environment (2017) 245: 74-82. https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.05.009
  • Non chemical control of helminths in ruminants: Adapting solutions for changing worms in a changing world,  H. Hoste , J.F.J. Torres-Acostab. Veterinary Patasitology, August 2011, volume 180(1-2), 144-154 DOI: 10.1016/j.vetpar.2011.05.035
  • Promoting nature conservation by Dutch farmers: a governance perspective. H. A. C. Runhaar, Th. C. P. Melman, F. G. Boonstra, J. W. Erisman, L. G. Horlings, G. R. de Snoo, C. J. A. M. Termeer, M. J. Wassen, J. Westerink & B. J. M. Arts. Journal of Agricultural Sustainability, volume 15(3), 2017. http://dx.doi.org/10.1080/14735903.2016.1232015 (open access)
  • Governing the transformation towards ‘nature-inclusive’ agriculture: insights from the Netherlands, H. Runhaar, International Journal of Agricultural Sustainability, volume 15(4), 2017. http://dx.doi.org/10.1080/14735903.2017.1312096 (open access)

 

Agenda

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda