Vleesproductie en natuurbeheer gaan op zoek naar win-win in de Kalkense Meersen

Kunnen landbouwers actief blijven in natuurgebied, zonder de natuurdoelstellingen in het gedrang te brengen ? De operationele groep AgroMEATsNature gaat op zoek naar een win-win voor natuur en landbouw onder de vorm van extensieve vleesproductie. Als case studie werd gekozen voor de Kalkense Meersen.

Landbouwers moeten actief kunnen blijven in zones die ingekleurd zijn als natuurgebied en tevens moet een economische meerwaarde gecreëerd worden voor deze extensieve vleesproductie. De operationele groep AgroMEATsNature heeft dan ook als doelstelling om landbouw en natuur dichter bij elkaar te laten komen en te laten samenwerken op basis van een positief verhaal en met een win-win voor beide partijen. De groep is een samenwerking tussen ILVO, Provincie Oost-Vlaanderen, Regionaal Landschap Schelde en Durme, Agrobeheercentrum Eco², Innovatiesteunpunt en een 10-tal veehouders uit de regio Berlare en de omgeving van de Kalkense Meersen.

Er wordt een werkgroep ecologie opgericht, waarin besproken zal worden hoe natuurbeheer te combineren is met begrazing en maaibeheer. In deze werkgroep zal ook de voederwaarde van kruidenrijk grasland verder onderzocht worden, zal bekeken worden welke runderrassen het meest geschikt zijn voor begrazing in natuurgebieden en hoe een gezamenlijke aanpak kan resulteren in een optimale beheersovereenkomst. Anderzijds wordt een werkgroep economie opgericht die zich richt op de rendabiliteit van extensieve vleesproductie en meerwaardecreatie voor vlees uit valleilandbouw en kruidenrijk grasland. De marktsituatie zal in beeld gebracht worden en er zal bekeken worden hoe een individueel bedrijf op een rendabele en efficiënte manier zijn producten aan de man kan brengen en welke mate een apart label nuttig of nodig kan zijn. Het projectgebied Kalkense Meersen en omgeving zal gebruikt worden als casestudie.

Alle kennis uit de werkgroepen en projectgebieden zal gebundeld worden en resulteren in een transparante keten voor extensieve vleesproductie, met oog voor natuur en milieu en met meerwaarde voor de landbouwers die dit vlees op de markt brengen.

Project: AgroMEATsNature

Looptijd: 2017 – 2019

Samenwerking: ILVO, Provincie Oost-Vlaanderen, Regionaal Landschap Schelde en Durme, Agrobeheercentrum Eco², Innovatiesteunpunt en een 10-tal veehouders uit de regio Berlare en de omgeving van de Kalkense Meersen

Contact: Karen.Goossens@ilvo.vlaanderen.be

Bron: ILVO Nieuwsgolf december 2017