NOBL-bericht: Januari 2018

 

Beste Lezer,

Allereerst aan iedereen een gezond en gelukkig 2018 gewenst!

Ook in 2018 wordt in deze nieuwsbrief gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker gezet. We brengen kansen voor nieuw onderzoek onder de aandacht.en verwijzen naar recente wetenschappelijke publicaties.

Veel leesgenot,

Lieve, coördinator NOBL

Contact: info@nobl.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Bundeling onderzoek biologische landbouw en voeding in nieuwe publicatie

Ter gelegenheid van BioXpo 2017 nodigde het Vlaams BioKennisNetwerk zijn partners uit op de beursvloer. Ze stelden een aantal van hun actuele onderzoeksthema’s voor biologische landbouw en voeding voor op een kennisplein in de vorm van posters. De gepresenteerde posters werden gebundeld in een publicatie ‘Onderzoek biologische landbouw en voeding 2017: een greep uit de Vlaamse onderzoeksthema’s ter gelegenheid van BioXpo 2017”.

Meer… 

Mengteelten van vochtige peulvruchten en granen inkuilen voor bio leghennen?

Op 1 oktober ging het project ‘KUILLEG’ van start. Dit project beoogt het maximaliseren van het gebruik van regionale eiwitbronnen meer specifieke in de biologische leghennenhouderij. Uit een recente samenwerking tussen Inagro, ILVO en het Proefbedrijf Pluimveehouderij is aangetoond dat veldbonen en erwten mogelijke peulvruchten zijn die dienst kunnen doen als alternatieve eiwitbron. Echter de aanwezigheid van anti-nutritionele factoren (ANF) zoals tannines, glycosiden (zoals vicine en convicine in veldbonen), trypsine, en protease inhibitoren en een lage ileale verteerbarheid van methionine en cysteïne van peulvruchten maakt dat veldbonen slechts in beperkte mate in het rantsoen van pluimvee kan worden toegevoegd. Het verwerken van deze veldbonen en deze gaan combineren met granen is een mogelijke oplossing om deze ANF te reduceren en de mogelijke tekorten aan aminozuren (AZ) weg te werken. 

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

H2020 Work Programme voor 2018

De Europese Commissie publiceerde officieel het nieuwe Horizon 2020 Work programme 2018-2020. Het programma ‘Societal Challenge 2 'Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the Bioeconomy' for 2018-2020 kan je hier downloaden. In het Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 zijn verschillende opportuniteiten voor onderzoek voor biologische landbouw en voeding terug te vinden.

Meer...

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei

Op 14/12 werd een nieuwe oproep binnen Interreg VL-NL gelanceerd. Er zijn 4 assen: innovatie, duurzame energie, milieu en arbeidsmarkt. Alle informatie over de oproep: http://www.grensregio.eu/nieuws/2017/gezocht-nieuwe-kanshebbers-voor-vlaams-nederlandse-samenwerking

De projectoproep wordt afgesloten op 18 mei 2018.

 

Oproep projecten 'Citizen Science'

Minister Muyters lanceert een oproep voor Citizen Science projecten en trekt hiervoor 1 miljoen euro uit.

Citizen Science, of ‘burgerwetenschap’ in het Nederlands, is een belangrijke ontwikkeling in wetenschapsland. Hierbij kunnen burgers ongeacht hun achtergrond meewerken aan wetenschappelijke projecten. In Citizen Science zijn ze niet langer het publiek voor wetenschapscommunicatie, maar ook de betrokkenen – liefst zelfs actieve betrokkenen – in het wetenschappelijk onderzoek. 

Projecten worden ingediend door onderzoekers aan universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en bij voorkeur in samenwerking met actoren actief in het domein van het STEM-beleid en van het Wetenschapscommunicatiebeleid.

De projectsteun bedraagt maximaal 150.000 euro voor de volledige looptijd. Uiterste indiendatum is 15 maart 2018.

Meer informatie over deze oproep vind je via deze link

 

Projectoproep LNE Landbouw en Natuur, op zoek naar een win-win 

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ heeft tot doel initiatieven te ondersteunen die streven naar een constructief samengaan van landbouw en natuur, die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren.

Dit jaar is het thema insecten. Recent Duits onderzoek  toonde aan dat in Duitse natuurgebieden 75% van de insecten verdwenen is. Ook elders in Europa zijn er onrustwekkende signalen. Deze achteruitgang van de insectenpopulaties is zowel voor natuur als voor landbouw slecht nieuws. Insecten bevinden zich aan de basis van de voedselketen en een afname aan insecten betekent ook een afname aan voedselaanbod voor bijvoorbeeld vogels. Insecten kennen ook hun nut in de landbouw. Als functionele agrobiodiversiteit leveren ze bepaalde diensten aan de landbouw zoals bestuiving, natuurlijke plaagbestrijding, enz. …

Er worden geen beperkingen opgelegd aan wie een projectvoorstel kan indienen, maar bij de selectie wordt voorrang gegeven aan projecten waarin rechtstreeks samengewerkt wordt met landbouwers.

Deadline voor indienen van projecten is 9 februari 2018

Meer info over de oproep: www.lne.be/milieu-en-landbouw

 

Bio-onderzoek wereldwijd

  • Rolled Mixtures of Barley and Cereal Rye for Weed Suppression in Cover Crop—based Organic No-Till Planted Soybean; J. A. Liebert, A. DiTommaso, and M.R. Ryan; Weed Science (2017) 56: 426-439. doi.org/10.1017/wsc.2016.23
  • Response and effect traits of arable weeds in agro-ecosystems: a review of current knowledge; S Gaba, R. Perronne, G. Fried, A. Gardarin, F. Bretagnolle, L. Bju-Duval, N. Colbach, S. Cordeau, M. Fernandez-Aparicio, C. Gauvrit, S. Gobot-Leclerc, J-P. Guillemin, D. Moreau, N. Munier-Jolain, F. Strbik & X. Reboud; Weed Research (2017) 57: 123-147. DOI: 10.1111/wre.12245
  • Productivity of organic and conventional arable cropping systems in long-term experiments in Denmark. A. Shah, M. Askegaard, I. A.Rasmussen, E. M. Cordoba Jimenez, J.E. Olesen, European Journal of Agronomy (oktober 2017), 90: 12-22. doi.org/10.1016/j.eja.2017.07.001
  • Biological nitrogen fixation in three long-term organic and conventional arable crop rotation experiments in Denmark. A. Pandey, F. Li, M. Askegaard, J. E. Olesena, European Journal of Agronomy (oktober 2017), 90, 87-95. doi.org/10.1016/j.eja.2017.07.00
  • Comparison of invertebrate biodiversity in New Zealand apple orchards using integrated pest management, with or without codling moth mating disruption, or organic pest management. L. A. Malone, E.P.J. Burgess, E.I. Barraclough, J. Poulton, J.H.Todd, Agriculture, Ecosystems & Environment (2017) 247: 379-388. doi.org/10.1016/j.agee.2017.06.046

 

Agenda

7 februari 2018: Landbouwstudiedag UGent: focus op biologische landbouw, Gent

19-21 februari 2018: 18e Intenational Conference on Organic Fruit Growing, Stuttgart, Duitsland

27-28 februari 2018: ICA 2018: 20th International Conference on Agroforestry, Barcelona, Spanje

28 februari 2018: Masterclass Onkruidbestrijding in de Biologische Teelt, Bornem

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda