Ontwikkeling van weerbare systemen voor de biologische beschutte teelt

Auteur: Robin Van Havermaet en Justine Dewitte (PCG)

Biologische kasteelt in Europa gebeurt op verschillende schalen en intensiteiten waarbij de hoog-intensieve producenten sterker onder druk staan om het duurzame karakter van hun bedrijf te vrijwaren. Desalniettemin kunnen er weerbare, minder-intensieve biologische productiesystemen opgezet worden met als doel het jaarrond leveren van kwalitatieve en lekkere groenten door de toepassing van agro-ecologische teeltpraktijken. Een belangrijke factor bij deze systemen is het behoud van een goede bodemgezondheid en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.

Binnen een nieuw Europees project willen we daarom werken aan innovatieve weerbare agro-ecologische systemen voor biologische kasteelten. In Centraal- en Noord-Europa zal de focus liggen op productie onder energie- en lichtarme omstandigheden terwijl in de Mediterrane landen getracht zal worden om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in te dijken.

Het GreenResilient-project  gaat van start in april 2018 en zal voor de komende drie jaar het duurzaamheidspotentieel nagaan van (een combinatie van) teeltpraktijken zoals uitgebreide gewasrotatie, mengteelten, aanleg van bloemenrijen, en de toepassing van geschikte, lokale organische bodemverbeteraars in onverwarmde en laag-energetische serres of poly-tunnels.

Binnen dit project bundelt het PCG (samen met ILVO als Vlaamse partner) de krachten met verschillende Europese partners waarbij het CREA-RPS (Italië) de coördinatie uitvoert.

Het GreenResilient project is een van de 12 goedgekeurde projecten binnen het CORE Organic COfund ERANET. Meer informatie over het CORE Organic COfund ERANET en alle goedgekeurde projecten vind je hier.

Meer info?
Justine Dewitte (Vlaamse coördinatie van het project)
justine@pcgroenteteelt.be
T (+32) (0)9 381 86 86

Bron: CCBT Biopraktijk februari 2018