CORE Organic selecteert 12 nieuwe onderzoeksprojecten voor financiering

Het CORE Organic Cofund consortium bestaande uit 26 partners uit 19 landen lanceerden in december 2016 een nieuwe oproep voor Europese transnationaal onderzoeksprojecten met als doelgroep de Europese biologische landbouwsector. Twaalf nieuwe projecten uit 33 voorstellen werden door het COREOrganic Cofund ERANET consortium geselecteerd voor financiering.

De geselecteerde voorstellen zijn verdeeld over 4 thema’s:

  • Plantaardige productiesystemen
  • Dierlijk voederproductie
  • Dierlijke productiesystemen
  • Biologische voedselverwerking.

De geselecteerde projecten zullen van start gaan in het voorjaar 2018 en hebben een looptijd van 3 jaar. Voor Vlaanderen werden 2 projecten geselecteerd voor financiering nl Greenresilient en Sureveg. De Vlaamse partners in deze projecten ontvangen financiering vanuit het Departement Landbouw en Visserij, partner in het CORE Organic Cofund ERANET en een top-up funding van 10% vanuit Europa. Bovendien zijn onderzoekers van het ILVO eveneens betrokken bij het Freebirds project waar ze instaan voor hun eigen financiering.

Een overzicht van alle geselecteerde projecten vind je hier:

BIOVINE – creating diversified vineyards with lower input needs

Het BIOVINE project exploiteert biodiversiteit in de wijnbouw met als doel het verminderen van schade door plagen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het verhogen van voorzien van ecosysteemdiensten.

DOMINO – new strategy for sustainable fruit orchards and vineyards

Door dynamische graszode mulchen en het gebruik van gerecycleerde amendementen om de biodiversiteit te verhogen, zal het DOMINO project de veerkracht en duurzaamheid van intensieve biologische boomgaarden en wijngaarden verhogen.

FreeBirds – improving chicken health and environmental problems in free-range production

Het FreeBirds project wil het gebruik van de uitloop optimaliseren als sleutel tot het verbeteren van de productie van biologische kippen.

GrazyDaiSy – to promote health and mother-infant contact in organic dairy farming

GrazyDaiSy zal innovatieve en duurzame melkproductiesystemen gebaseerd op begrazing ontwikkelen door het integreren van koeien met jongvee.

GREENRESILIENT will improve organic greenhouse production

Het GREENRESILIENT project zal duurzame en veerkrachtige biologische en biodynamische groenteproductiesystemen ontwikkelen in lage energie serres.

MIX-ENABLE – improving organic mixed livestock farming

MIX-ENABLE wil duurzame en robuuste biologische dierlijke productiesystemen ontwikkelen op gemengde veebedrijven in Europa.

POWER – to strengthen welfare and resilience in organic pig production

Het POWER project wil bijdragen tot het wegwerken van significante knelpunten in de biologische varkenshouderij met focus op jonge dieren.

ProOrg – Developing a Code of Practice for organic food processing

ProOrg heeft als doel een praktijkcode te ontwikkelen dat zal voorzien in strategieën en instrumenten voor het nemen van beslissingen voor de voedingsverwerkers en biologische labellingsorganisaties.

ProRefine – new methods for locally produced feed

ProRefine zal geraffineerde peulvruchten als lokale proteïne bron in voeder voor mono gastrische dieren en hoogwaardig vezelrijk voeder voor herkauwers verkennen afkomstig in de biologische productie.

PROYOUNGSTOCK – research for improved organic young stock rearing

PROYOUNGSTOCK zal verschillende manieren verkennen voor het stimuleren van de gezondheid en het welzijn van jongvee en koeien door natuurlijke voedersystemen.

SUREVEG – new diversified cropping systems for vegetables

SUREVEG zal het gebruik van strokenteelt en het reduceren van afval als basis voor een bio diverse en resource-efficiënte intensieve groenteproductie exploiteren.

SUSORGPLUS – developing smarter organic processing chains

Het SUSORGPLUS project zal slimme en lage energie input verwerkingsketens, natuurlijke voedingsadditieven en kleurstoffen, en ondersteunende kennis voor een praktijkcode ontwikkelen om de duurzaamheid en de consumentenaanvaardbaarheid van biologische levensmiddelen te verbeteren.

 

CORE Organic is een ERA-NET – een netwerk van Europese financiers voor onderzoek in biologische landbouwen voedingssystemen op nationaal niveau. De belangrijkste focus ligt op het verenigen van krachten en het financieren van transnationale onderzoeksprojecten, een gerichte en gecoördineerde onderzoeks- en innovatie-inspanningen in de biologische waardeketen.

Het netwerk ontvangt financiering van de Europese Gemeenschap, Horizon 2020 programma, om transnationale onderzoek en bijkomende activiteiten te ondersteunen.

Meer informatie over CORE Organic Cofund vind je hier.