Drie Europese onderzoeksinitiatieven ERA-Net cofund SusAn, ERA-NET Cofund FACCE ERA-GAS en ERA-NET-ICT-AGRI-2 publiceren een gezamelijke oproep

De drie Europese onderzoeksinitiatieven ERA-Net cofund SusAn, ERA-NET Cofund FACCE ERA-GAS en ERA-NET-ICT-AGRI-2 publiceren een gezamelijke oproep voor onderzoek rond “Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas emissions in animal production systems”.  De algemene doelstelling van de oproep is het bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën, oplossingen en systemen om de broeikasgassenintensiteit van dierlijke productiesystemen (excl. Aquacultuur en pelsdieren) in Europa en wereldwijd te reduceren. Het intitiatief heeft betrekking op toegepast onderzoek. 

Deadline for proposal submission: 3 december 2018.

Thema’s binnen deze call:

  • Theme 1: the “holistic theme”: Agroecological approach to whole animal production systems
  • Theme 2: the “technical theme”: Technical options for the monitoring and mitigation of GHG emissions from animal production systems
  • Theme 3: the “societal theme”: Social and/or economic approach to livestock production and consumption of animal products

Meer informatie omtrent de call: https://era-susan.eu/content/2018-joint-call-announcement