NOBL-Bericht: November 2018

Beste,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Organiseert je zelf of je organisatie een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het dan weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg Ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Ik wens jullie veel leesgenot,

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

 NOBL organiseert samen met Inagro, ILVO, Boerenbond en CCBT een  studienamiddag 'Biologische landbouw: smartfarming2, over de waarde van nieuwe technologieën voor innovatie in de biolandbouw' 

Op donderdag 10 januari 2019 organiseert NOBL samen met Inagro, ILVO, Boerenbond en CCBT een studienamiddag 'Biologische landbouw: smartfarming2: over de waarde van nieuwe technologieën voor innovatie in de biolandbouw'.

Samen met  onderzoekers, beleidsmakers, adviseurs, technici, bioland- en tuinbouwers en andere actoren uit de (bio)land- en tuinbouwsector laten we ons informeren en inspireren door Vlaamse en Europese sprekers en willen we met elkaar in gesprek gaan.

Meer…

Aandacht voor onderzoeksnoden voor de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen

Naar aanleiding van het nieuwe Strategische Plan Biologische Landbouw 2018-2022: “Samen naar meer en betere biologische landbouw, nam het Vlaamse BioKennisNetwerk (Biobedrijfsnetwerken, CCBT en NOBL) samen met zijn partners zijn in 2013 gelanceerde onderzoeksstrategie terug onder de loep. Hierbij werd de onderzoeksstrategie uitgebreid en aangepast aan nieuwe inzichten en uitdagingen voor de toekomst. Meer dan ooit wordt het noodzakelijk te streven naar een agrovoedingssysteem in evenwicht met de ecologische draagkracht van onze planeet en zien we de biologische landbouw als basis hiervoor.

Meer…

Vlaamse Overheid richt policy lab op rond voeding en gezondheid

Op 5 november had de KICK OFF vergadering van het Vlaamse policy lab binnen het Europese FIT4FOOD2030 project plaats. Doel van het policy lab: input leveren voor het Vlaamse beleid rond voeding en gezondheid vanuit een breed gedragen platform van stakeholders met als eventueel resultaat een concrete Vlaamse onderzoeksagenda.

Meer…

Kansen voor onderzoek

Nieuwe Vlaamse oproep voor onderzoeksprojecten biolandbouw

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid lanceerde vandaag een oproep voor de indiening van projectvoorstellen ‘onderzoek biologische landbouw’ rond één van de volgende thema’s:

 1. Robuuste biologische productiesystemen-primaire productie: een systeemaanpak;
 2. Relaties tussen diergezondheid en -welzijn, opfok en rantsoenen en inrichting van buitenloop bij de varkens- en geitenhouderij;
 3. Nutriëntendynamieken in relatie tot de voedingsbehoeften van het gewas, het bodemleven en de bodemsamenstelling, om een optimale opbrengst te realiseren, met minimale verliezen naar het milieu.

Deadline voor indienen van projecten is 10 december 2018!

Meer…

Gezamenlijke onderzoeksoproep ERA-Net cofund SusAn, ERA-NET Cofund FACCE ERA-GAS en ERA-NET-ICT-AGRI-2

De drie Europese onderzoeksinitiatieven ERA-Net cofund SusAn, ERA-NET Cofund FACCE ERA-GAS en ERA-NET-ICT-AGRI-2 publiceren een gezamelijke oproep voor onderzoek rond “Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas emissions in animal production systems”.

Thema’s binnen deze call:

 • Theme 1: the “holistic theme”: Agroecological approach to whole animal production systems
 • Theme 2: the “technical theme”: Technical options for the monitoring and mitigation of GHG emissions from animal production systems
 • Theme 3: the “societal theme”: Social and/or economic approach to livestock production and consumption of animal products

Meer…

Opportuniteiten voor biologische landbouw in Horizon 2020 Work Programme 2019-2020

Ook voor het Horizon 2020 Work Programme 2019-2020 zijn nog verschillende opportuniteiten voor onderzoek voor biologische landbouw en voeding terug te vinden.

Topics ook specifiek gericht naar de biologische sector:

 • SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversity in action: across farmland and the value chain10
  • B [2019] Capitalising on native biodiversity in farmland landscape (RIA)
 • LC-SFS-19-2018-2019: Climate-smart and resilient farming
 • B[2019] Efficiency and resilience of mixed farming and agroforestry systems (RIA)
 • A[2019]: African Farming Systems, sustainable intensification pathways (RIA)
 • SFS-35-2019-2020: Sustainable Intensification in Africa
 • B[2019] Bio-based fertilisers from animal manure (IA)
 • LC-SFS-34-2019: Food Systems Africa
 • CE-RUR-08-2018-2019-2020: Closing nutrient cycles

Het programma wordt officieel opengesteld op 16 oktober 2018.

Meer…

EIP-service point is op zoek naar tijdelijke deskundigen

Het EIP-AGRI Service Point is op zoek naar coördinerende deskundigen en facilitators voor een aantal workshops, seminariess en focusgroepen over allerlei onderwerpen binnen de thema’s: resource management, farm resilience, capacity building and digistation.

 De deadline voor het indienen van kandidaturen  is 17 december 2018, 23:59 hrs Brussels time.

Meer…

Vierde oproep voor microprojecten binnen INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Binnen INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen wordt een 4de oproep voor microprojecten gelanceerd. Via een microproject kunnen grensoverschrijdende pilootacties begeleid en ondersteund worden door organisaties de kans te bieden hun eerste ervaringen op te doen met het beheer van grensoverschrijdende projecten. Microprojecten kunnen enkel ingediend worden in het kader van de prioriteiten 3 en 4.

PRIORITEIT 3 – Beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van grensoverschrijdende hulpbronnen

PRIORITEIT 4 – Bevorderen van de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregio’s

De microprojecten zullen van een EFRO-steun ter hoogte van 100% van hun budget, met een maximum van € 30.000, kunnen genieten.

Indieningsdatum is vastgelegd op donderdag 28 februari 2019

Het Technisch Team INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen / Steunpunt Vlaanderen organiseert voor de Vlaamse projectpartners een infosessie op donderdag 22 november 2018 van 10.00u tot 12.30u in de Raadzaal van het Provinciehuis Boeverbos, Brugge (Meer info).

Meer …

Bio-onderzoek wereldwijd

Agenda

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda