TP Organics' new Strategic Research and Innovation Agenda: share your views before May 8!

Help mee vanuit Vlaanderen de nieuwe strategische onderzoeks- en innovaite-agenda voor biologische landbouw en voeding in Europa te bepalen. Tot 8 mei 2019 kunnen stakeholders opmerkingen formuleren en prioriteiten selecteren voor de onderzoeks- en innovatie-agenda die momenteel door TPOrganics samengesteld wordt.

Deze agenda bepaalt de onderzoeksnoden voor de biologische landbouw en voeding in Europa tot 2027 en wordt gebruikt om de Europese Commissie te adviseren rond prioritaire onderzoeksthema’s binnen Horizon Europe, het volgende Europese onderzoeks- en innovatie kaderprogramma.

Deelnemen aan deze consultatie kan via volgende link: consultation

De thema’s zijn:

  • Redesign of food and agricultural policies from local to EU level
  • Climate-resilient, diversified farming systems based on ecological approaches
  • Sustainable food systems for sustainable consumption
  • Research & innovation in light of the new organic regulation
  • Organics and emerging technologies
  • Topics developed together with the European Public-Private Platform Animal Task Force

Prioriteiten kunnen aangegeven worden voor slechts een, meerdere of alle thema’s. Op het einde van de consultatie kunnen ook nog vrij onderwerpen meegegeven worden die interessant kunnen zijn om in de agenda op te nemen.