NOBL-bericht: Januari 2017

Beste,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Met de allerbeste wensen voor 2017!

Veel leesgenot,

Lieve, coördinator NOBL

Contact: info@nobl.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Nieuwe uitdagingen voor biomelk in Vlaanderen trekken aandacht van onderzoekers!

Op woensdag 30 november 2016 organiseerde NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & voeding) zijn tweejaarlijkse studienamiddag. NOBL liet zich dit jaar leiden door de gunstige ontwikkelingen binnen de biologische melkveehouderij. De slechte marktsituatie in de gangbare melkveehouderij doet heel wat Vlaamse melkveehouders nadenken over omschakelen naar de biologische productiemethode. Het thema van deze studiedag was daarom ‘Biomelk in opmars: nieuwe context en uitdagingen in onderzoek’. Een uitgebreid verslag met samenvatting van de workshops vind je hier

Meer…

Nieuwe editie 'De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2015-2016' beschikbaar!

Ter gelegenheid van de 4e tweejaarlijkse studienamiddag ‘Biomelk in opmars: nieuwe context en uitdagingen in onderzoek’ die plaats vond op 30 november 2016, staan we zoals gebruikelijk ook even stil bij het onderzoek tijdens de voorbije jaren. Met de publicatie ‘De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2015-2016’ geven we een overzicht van het onderzoek en de kennisontwikkeling voor de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in 2015 en 2016.

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

Projectoproep COREOrganic ERA-net Cofund gelanceerd!

Samen met 25 partners uit 19 landen bereidde het COREOrganic ERA-NET CoFund een gezamenlijke oproep voor transnationaal onderzoek voor de biologische landbouw in Europa voor. Het totale budget van deze nieuwe oproep bedraagt ongeveer 14,5 miljoen € (incl top-up funds vanuit EU).

Het Departement Landbouw en Visserij, als partner voor Vlaanderen in het ERA netwerk, zal hierbij 198.000 € ter beschikking stellen voor Vlaamse onderzoekers binnen transnationale onderzoeksconsortia rond de thema’s ’gespecialiseerde en intensieve plantaardige productiesystemen’ en ‘robuuste dierlijke productiesystemen’. Binnen het thema 'Robuuste dierlijke productiesystemen' focust Vlaanderen zich op onderzoek voor de biologische melkvee- en varkenshouderij.

De deadline voor het indienen van pre-proposals is 1 maart 2017!

Meer…

SUSFOOD ERA-net lanceert oproep voor projectvoorstellen duurzame voedselsystemen

SUSFOOD-the ERA-Net on SUStainable FOOD production and consumption bestaat uit 26 partners uit 15 EU lidstaten en 2 geassocieerde partners. Het ERA-Net heeft als doel het versterken van de inspanningen ter ondersteuning van onderzoek op het gebied van duurzame voedselsystemen van productie tot consumptie. VLAIO is partner voor Vlaanderen.

Het SUSFOOD –ERA-Net  lanceerde op 9 januari 2017 een oproep voor onderzoek en innovatie.

Onderzoeker en bedrijven kunnen onderzoeksvoorstellen indienen binnen volgende vier onderwerpen:

 1. Innovation in food processing technologies and products
 2. Providing added value, increased resource efficiency and reduction of waste in sustainable food systems
 3. Understanding consumer behavior and food choices
 4. Harmonisation of the methods and metrics for integrated assessment of sustainability of food products and food patterns

Deadline voor het indienen van pre-proposals is 13 maart 2017.

Meer…

Nieuwe oproep projectvoorstellen binnen ICT-AGRI ERA-net

Het ICT-AGRI  ERA-Net lanceerde een nieuwe oproep voor onderzoeksprojecten :Call 2017 – Farm Management Systems for Precision Farming. VLAIO is partner voor Vlaanderen.

Het doel van de nieuwe oproep is bij te dragen aan de ontwikkeling van een eco-efficiënte, input-efficiënte en competitieve landbouw door een toenemend en verbeterd gebruik van ICT en robotica.

De 3 onderwerpen van de oproep zijn:

 1. Agricultural research on use of sensor data for decision support
 2. Development of applications for Precision Farming
 3. Cases of integration of third-party applications with Farm Management Systems

De deadline voor het indienen van voorstellen is 21 april 2017.

Meer…

 

Agenda

Wetenschapssymposium: Sustainable Soil Management & Healthy Food, 9 februari 2017, Wageniningen (Nederland)

Op 9 februari houdt de Universiteit van Wagening een Engelstalig symposium over duurzaam bodembeheer en gezonde voeding.

Meer…

5e BIOFACH - Science Day, 17 februari 2017, Nurenberg (Duitsland)

TP Organics lanceert de ontwikkeling van een nieuwe lange termijn strategie voor onderzoek biologische landbouw en voeding tijdens een workshop die doorgaat op de BIOFACH Science Day tijdens de BIOFACH – The World Organic Trade Fair.

In de namiddag zal TIPI – Technology Innovation Platform of IFOAM – Organics International  een workshop organiseren rond  “100 questions to be addressed by novel organic food and farming systems”. Het doel van deze workshop is het identificeren van onderzoeksnoden in de biologische voedings- en landbouwsystemen in de context van internationale samenwerking.

Meer…

4e NJF Organic conference: Organics for tomorrow’s food systems’, 19 – 21 juni 2017, Mikkeli, (Finland)

De conferentie heeft als doel een platform te creëren voor de uitwisseling van de nieuwste onderzoeksresultaten en onderzoeksmethoden binnen de volgende onderwerpen: duurzame biologische productie, biologische voeding, welzijn en gezondheid van de mens, biologisch in onze samenleving en biologisch als het voedingssysteem van de toekomst.

Deadline voor indienen van abstracts 28 februari 2017.

Meer…

SLOTEVENT: Agro-ecologie in land- en tuinbouweducatie, 23 februari 2017, Gent

 • Waar en hoe komt agro-ecologie voor in het brede vormingsaanbod voor land- en tuinbouw?
 • Hoe kunnen we meer agro-ecologie in de vorming voor land- en tuinbouwers krijgen?
 • Moet agro-ecologie verweven worden in het hele vormingsaanbod of slechts in enkele volwaardige agro-ecologie opleidingen?
 • Draagt u, als expert in kennisdeling, beleid, of landbouw, ook graag uw steentje bij aan de beleidsaanbevelingen?

Meer…

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda