Resultaten CCBT-projecten 2015-2016 nu beschikbaar

Eind 2016 zijn 5 CCBT-projecten afgelopen. Van al deze projecten zijn begin 2017 de vulgariserende verslagen verschenen in BIOpraktijk, de maandelijkse nieuwsbrief van CCBT.

CCBT-projecten zijn kleinschalige onderzoeksprojecten die specifiek worden opgezet op vraag van de verschillende biologische deelsectoren en op die manier praktijkgerichte kennis aanbrengen. De uitvoering gebeurt door proefcentra met een basiswerking biolandbouw en de Vlaamse overheid zorgt voor de financiering.

Eind 2016 zijn vijf CCBT-projecten afgelopen. Voor de pitfruitsector werd samen met pcfruit gekeken naar de optimalisatie van de bemesting van Conference peren. Daarnaast testte pcfruit verschillende beheersmaatregelen uit tegen de Aziatische fruitvlieg Drosophila, die een echte plaag is voor de kleinfruittelers. PCG onderzocht de werking van een aantal middelen tegen wortelknobbelaaltjes bij vruchtgroenten in kas. Om de verschillende mogelijkheden en haalbaarheid van telen op folie na te gaan deed Inagro een project voor de groenteteelt. En tot slot werd voor de veehouderij bekeken hoe het gehalte darmverteerbaar eiwit uit grasklaver en krachtvoer kan geoptimaliseerd worden, dit in samenwerking met Inagro en Wim Govaerts & co bvba.

De vulgariserende verslagen zijn nu beschikbaar:

2015-2016:

Meer info?
Carmen Landuyt
carmen.landuyt@ccbt.be
TEL +32 (0)9 331 60 85