TPOrganics publiceert actieplan voor leren en innovatie

TPOrganics ontwikkelde samen met IFOAM EU en ARC 2020 een Action Plan for Innovation and Learning. Het geeft een blauwdruk voor leren en innovatie in de agro ecologische en biologische voedings- en landbouwsectoren. Het actieplan analyseert welke kansen de huidige EU beleidsinstrumenten bieden, van EIP-Agri operationele groepen (onder regionale en nationale plattelandsontwikkelingsprogramma’s) en multi-actorprojecten of thematische netwerken (onder H2020) tot strategische partnerschappen (odner ERASMUS+). Deze instrumenten zijn een welkome verschuiving van het lineaire innovatiemodel naar een meer interactief model.

Het succes zal afhangen van de politieke wil en de aanwezige capaciteit voor de implementatie van dit nieuwe denkpatroon. Door te leren uit ervaringen vanuit de agro ecologische en biologische landbouw, kunnen beleidsmakers en ambtenaren deze instrumenten succesvol maken. Het actieplan roept onderzoekers, landbouwers en bedrijven binnen de biologische landbouw op zich te organiseren en deel te nemen in de diverse financieringssystemen. De publicatie geeft een aantal voorbeelden (waaronder onze Vlaamse samenwerking tussen BBN, CCBT en NOBL)  die kunnen dienen als inspiratie.