KENNISBRONPLATFORM BIOLOGISCHE LANDBOUW

'Kennisbronplatform biologische landbouw' is een open digitaal leerplatform voor docenten die lesmateriaal, nuttige info en tips ter voorbereiding van een les(senpakket) over biologische landbouw en voeding gemakkelijk willen vinden en met anderen delen.

De informatie is verdeeld over volgende modules:

  • Ontwikkeling (Grondbeginselen, Wetgeving & Cijfers)
  • Agro-Ecologie
  • Bodem
  • Planten
  • Dieren
  • Verwerking
  • Socio-economie

Voorlopig wordt er gewerkt aan het beter uitbouwen van:

  • Een lijst met mogelijkheden voor een bedrijfsbezoek of stageplaats
  • Contactgegevens van mogelijke gastdocenten
  • Opleidingsmogelijkheden voor docenten

'Kennisbronplatform biologische landbouw' is vrij toegankelijk, een open digitale leeromgeving van de Universiteit Gent).

Na uw registratie moet u klikken op “Inschrijven op cursussen” en binnen de cursuscategorieën van Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen voor de “kennisbronboek biologische landbouw” kiezen. Meer info over het gebruik van het leerplatform vindt u hier.

Het succes zit in sensibilisatie en samenwerking!