NOBL-bericht: April 2018

Beste,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Ik wens jullie veel leesgenot,

Lieve, coördinator NOBL

Contact: info@nobl.be, www.nobl.be

 

In de kijker

GreenResilient - Ontwikkeling van weerbare systemen voor de biologische beschutte teelt

Biologische kasteelt in Europa gebeurt op verschillende schalen en intensiteiten waarbij de hoog-intensieve producenten sterker onder druk staan om het duurzame karakter van hun bedrijf te vrijwaren. Desalniettemin kunnen er weerbare, minder-intensieve biologische productiesystemen opgezet worden met als doel het jaarrond leveren van kwalitatieve en lekkere groenten door de toepassing van agro-ecologische teeltpraktijken. Een belangrijke factor bij deze systemen is het behoud van een goede bodemgezondheid en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.

Binnen een nieuw Europees project willen we daarom werken aan innovatieve weerbare agro-ecologische systemen voor biologische kasteelten.

Meer…

FreeBirds – Focus op gezondheid en milieuproblemen bij kippen met vrije uitloop

In de uitloop komen leghennen in contact met de eitjes van parasieten, maar hoe meer en hoe verspreider de kippen de uitloop gebruiken, hoe minder de worminfecties. Dat blijkt uit eerder onderzoek op meer dan 100 biologische bedrijven in acht Europese landen. Het nieuwe Europese onderzoeksproject ‘FreeBirds’ speelt hierop in en gaat verder onderzoek doen naar dierenwelzijn en gezondheid in relatie tot de uitloop. 

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

Interreg Vlaanderen - Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei

Op 14/12 werd een nieuwe oproep binnen Interreg VL-NL gelanceerd. Er zijn 4 assen: innovatie, duurzame energie, milieu en arbeidsmarkt. Alle informatie over de oproep: http://www.grensregio.eu/nieuws/2017/gezocht-nieuwe-kanshebbers-voor-vlaams-nederlandse-samenwerking

De projectoproep wordt afgesloten op 18 mei 2018.

 Meer…

 

Bio-onderzoek wereldwijd

  • Converging and diverging principles and practices of organic agriculture regulations and agroecology. A review. P. Migliorini & A. Wezel.  Agronomy for Sustainable Development (2017) 37:63. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13593-017-0472-4.pdf (open acces)
  • Sweet taste of prosocial status signaling: When eating organic foods makes you happy and hopeful. P. Puska, S. Kurki, M. Lähdesmäki, M. Siltaoja & H. Luomala. Appetite (2018) 121:348-359. https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.11.102
  • Cover crops reduce nitrogen leaching and improve food quality in an organic potato and broccoli farming rotation. M. Komatsuzaki. Journal of Soil and Water Conservation (2017) 72: 539-549. doi: 10.2489/jswc.72.5.539
  • Overview of Organic Cover Crop-Based No-Tillage Technique in Europe: Farmers’ Practices and Research Challenges. L. Vincent-Caboud, J. Peigné, M. Casagrande & E. M. Silva. Agriculture (2017) 7(5): 42. doi:10.3390/agriculture7050042 (open acces)
  • Lameness prevalence and risk factors in organic dairy herds in four European countries. K. Sjöströma, N. Falla, I. Blanco-Penedoa, J. E. Duvalc, M. Kriegerd, U. Emanuelsona Livestock Science (2018) 208:44-50. https://doi.org/10.1007/s13593-017-0472-4

 

Agenda

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda