NOBL-bericht: April 2017

Beste,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Veel leesgenot,

Lieve, coördinator NOBL

Contact: info@nobl.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee

Op 1 april ging het project LEGCOMBIO “Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee” van start. Het project wil onderzoeken hoe een zelfde perceel landbouwgrond efficiënter en duurzamer benut kan worden door het combineren van plantaardige teelten met uitloop van legkippen gehouden onder biologische omstandigheden. Hierdoor dient hetzelfde perceel dus 2 verschillende doelen. Bovendien kan het risico voor de landbouwer zodoende ook verdeeld worden over verschillende economische activiteiten.

Het project bestaat uit twee complementaire delen: een experimentele opzet onder gecontroleerde omstandigheden op ILVO en een evaluatie van combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee onder praktijkomstandigheden, inclusief een observationele studie op een biologisch bedrijf.

Meer…

Resultaten CCBT-projecten 2015-2016

Eind 2016 zijn 5 CCBT-projecten afgelopen. Van al deze projecten zijn begin 2017 de vulgariserende verslagen verschenen in BIOpraktijk, de maandelijkse nieuwsbrief van CCBT.

  • Voor de pitfruitsector werd samen met pcfruit gekeken naar de optimalisatie van de bemesting van Conference peren.

  • Pcfruit testte eveneens verschillende beheersmaatregelen uit tegen de Aziatische fruitvlieg Drosophila, die een echte plaag is voor de kleinfruittelers.

  • PCG onderzocht de werking van een aantal middelen tegen wortelknobbelaaltjes bij vruchtgroenten in kas.

  • Om de verschillende mogelijkheden en haalbaarheid van telen op folie na te gaan deed Inagro een project voor de groenteteelt.

  • Voor de veehouderij bekeken hoe het gehalte darmverteerbaar eiwit uit grasklaver en krachtvoer kan geoptimaliseerd worden, dit in samenwerking met Inagro en Wim Govaerts & co bvba.

Meer…

Engelse versie publicatie ‘De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2015-2016” beschikbaar

De publicatie “De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2015-2016” is vanaf nu ook beschikbaar in het Engels.

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

Projectoproep onderzoek biologische landbouw 2017 gelanceerd!

Het Departement Landbouw en Visserij lanceert een nieuwe oproep voor onderzoek biologische landbouw.

De thema’s voor de oproep zijn:

  1. Gezonde opfok van kleine herkauwers
  2. Nutriënten- en organische stofvoorziening in intensieve groente- en fruitteeltsystemen, in open lucht of in kas en tunnel
  3. Graslandmanagement
  4. Gebruik van regionale grondstoffen voor biologische voeders

Voor deze “Oproep onderzoek biologische landbouw 2017” werd een totaalbudget gereserveerd van 180.000 euro, met een maximum steunbudget van 90.000 euro per project.

De deadline voor indienen van projectvoorstellen is 1 juni 2017.

Meer…

Oproep ondersteuning operationele groepen

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, doet een tweede oproep voor de ondersteuning van operationele groepen binnen de Europese innovatie partnerschappen (EIP).

In de plantaardige sector zullen 5 operationele groepen worden gefinancierd. De aandacht gaat prioritair uit naar projecten in de fruitteelt.

In de dierlijke sectoren past de oproep in de crisismaatregelen die minister Joke Schauvliege reeds heeft aangekondigd. Voor de sectoren rundvee, varkensvlees en schapenvlees zullen maximaal 10 operationele groepen worden gefinancierd.

Projectaanvragen moet verstuurd worden ten laatste op maandag 15 mei 2017.

Meer…

 

Bio-onderzoek wereldwijd

 

Agenda

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda