Multidisciplinair cocreatief onderzoek in actie. Verslag van de studienamiddag: ‘Biolandbouw en –voeding: een uitdaging voor elke onderzoeker!’

Een 70 tal aanwezigen uit een scala van onderzoeksdomeinen namen op 4 december 2014 deel aan de studienamiddag ‘Biolandbouw en –voeding: een uitdaging voor elke onderzoeker!. De organiserende netwerken NOBL, CCBT en Biobedrijfsnetwerken slaagden in hun doelstelling: Onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines, zowel uit het gangbare als biologische landbouw- en voedingsonderzoek, wisselden kennis uit met actoren uit de biologische sector en kregen inzicht in de onderzoeksnoden en onderzoekmethodieken binnen de biologische sector.

Na een welkomstwoord van Johan Van Waes, voorzitter van NOBL, opende de coördinator van NOBL, Lieve De Cock, de namiddag met de voorstelling van de recent gepubliceerde ‘Onderzoeksstrategie Biologische Landbouw & Voeding Vlaanderen 2013-2017’. Onderzoekers die een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de biologische landbouw en voeding als agro-ecologisch landbouwmodel en tot een verduurzaming van landbouw en maatschappij worden hierbij expliciet aangesproken. Bij het verwezenlijken van strategie wordt nadrukkelijk gekozen voor co-creatief onderzoek: onderzoek met ruimte voor samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke disciplines en expertises én met actieve betrokkenheid van landbouwers en andere ketenactoren van planning tot de uitvoering van onderzoek.

Monica Höfte, professor aan de Vakgroep gewasbescherming van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen te Gent, gaf de aanwezigen een inkijk in de mogelijkheid tot het onderdrukken van pathogene Verticillium schimmel door niet pathogene Verticillium soorten. De introductie van gewassen die niet pathogene Verticillium soorten stimuleren in de rotatie kan een strategie zijn om Verticillium-verwelking te voorkomen. Met deze case toonde Monica ook aan dat er nood is aan lange termijnonderzoek gezien deze effecten soms pas na verschillende jaren tot uiting komen.

Bram Moeskops, wetenschappelijk coördinator bij TPOrganics sinds 2012, wist te vertellen dat er ook op Europees niveau, o.a. via het Europees onderzoeksprogramma H2020 en ERA-netten, mogelijkheden zijn voor onderzoek voor de biologische sector. TPOrganics, het Europees Technologieplatform voor Biologische Landbouw en Voeding probeert een rol te spelen om deze mogelijkheden te blijven creëren door thema’s belangrijk voor de biologische sector op de Europese onderzoeksagenda te plaatsen. Vlaanderen is via NOBL vertegenwoordigd in dit platform.

Na dit plenaire gedeelte konden de deelnemers kiezen uit 3 parallelle workshops (Platnaardige productie, Dierlijke productie en Kwaliteitsvolle voeding in de keten). Binnen iedere workshop werd vertrokken vanuit specifieke vragen uit de praktijk en werd nagedacht over waar vanuit onderzoek oplossingen mogelijk zijn voor gestelde problemen. Een kort verslag van de workshops vind u via deze link.  Een uitgebreider verslag van de workshops zal later nog ter beschikking gesteld worden via www.nobl.be.

De tijd was duidelijke te kort maar de interesse om samen vanuit verschillende disciplines verder over deze onderwerpen na te denken is zeker gewekt.

Kurt Sannen, bioboer en voorzitter van BioForum sloot de namiddag af met een krachtig pleidooi voor samenwerking tussen onderzoek en praktijk. De multidisciplinaire en participatieve aanpak van de workshops tijdens de studienamiddag zijn volgens hem dé werkwijze voor de toekomst.

De coördinatoren en partners van de netwerken waren dan ook fier de publicatie ‘De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2013-2014’ te kunnen voorstellen. In deze derde editie wordt in 85 bijdrages een overzicht gegeven van onderzoek gestart of afgerond tijdens de periode 2013 - 2014 en beschreven hoe onderzoek en kennisuitwisseling voor de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen wordt georganiseerd.

Tijdens de receptie met biohapjes bleven talrijke deelnemers nog napraten. De organisatoren en aanwezigen kijken tevreden terug op een opnieuw geslaagde namiddag.

 

Met dank aan:

Lieve De Cock (ILVO/NOBL), Carmen Landuyt (CCBT), An Jamart (Biobedrijfsnetwerken/Bioforum Vlaanderen), Koen Dhoore (Biobedrijfsnetwerken/Landwijzer) , Lieven Delanote (Inagro), Karel Dewaele (Inagro), Koen Willekens (ILVO), Jo Bijttebier (ILVO), Bram Fronik (Bioforum Vlaanderen), Timothy Lefeber (Flanders’Food) voor de verslaggeving.

ADLO voor het ter beschikking stellen van de mooie locatie op de 21e verdieping van het VAC-Lovelinggebouw te Gent.