Prodiva – Meerjarige gewassen en groenbemestingsgewassen belangrijk in onkruidbeheersing

Diversificatie in gewasrotatie is belangrijk in het onderbreken van de levenscyclus van schadelijke onkruiden. Meerjarige en N-fixerende gewassen geschikt voor maaien kunnen onkruidzaadbanken uitputten en de verspreiding van sommige meerjarige onkruiden verhinderen. Groenbemesters onderdrukken de onkruidgroei na de oogst en houden nutriënten in de wortelzone vast. Terwijl de voordelen voor nutriëntenbeheer goed gedocumenteerd zijn, zijn de effecten op onkruiden minder geverifieerd en hoofdzakelijk gebaseerd op ervaring. Met het COREOrganic plus project PRODIVA willen onderzoeker meer bewijs leveren voor de voordelige effecten van meerjarige gewassen en groenbemesters in de teeltrotatie voor het onderdrukken van onkruiden.

Het belang van gewasdiversificatie voor het beheer van ziektes, insectenplagen en onkruiden en vooral voor de voorziening van stikstof wordt in de biologische landbouw sterk herkend. Niettegenstaande stelt men vast dat door attractieve marktprijzen toch nog vaak gekozen wordt voor specifieke rendabele gewassen ten koste van de diversificatie in de gewaskeuze en dat de gewassamenstelling in de gewasrotaties niet altijd optimaal zijn. Telers zonder dierlijke mest beheren hun stikstofvraag door jaarlijkse leguminosen die op korte termijn inkomen genereren in hun teeltplan in te voegen maar vaak met een nadelig effect op onkruidonderdrukking. Terwijl de voordelen voor nutriëntenbeheer goed gedocumenteerd zijn, zijn de effecten op onkruiden minder geverifieerd en hoofdzakelijk gebaseerd op ervaring.

De zaadbank halveren en melkdistel onderdrukken

Het COREOrganic plus project PRODIVa creëerde meer bewijs voor het voordelige effect van grasklaver en luzerne in de teeltrotatie. Bodemstalen van een lange termijn teeltrotatie met meer dan 25% grasklaver/luzerne, bevatte minder dan de helft van de hoeveelheid eenjarige onkruidzaden dan in een gelijkaardige gewasrotatie waar de meerjarige gewassen werden vervangen door jaarlijkse peulvruchten. Dit effect op de zaadbank was nog steeds aanwezig 3-4 jaar na de aanwezigheid van het meerjarig gewas. In dezelfde studie, vond men ook dat het regelmatig maaien van het meerjarige gewas de groei van Sonchus arvensis (melkdistel) onderdrukte, een gelijkaardig effect werd ook reeds gezien voor Cirsium arvense (akkerdistel).

Groenbemesters creëren diversiteit en onderdrukken meerjarige onkruiden

Meerjarige onkruiden zoals Elytrigia repens (kweek) en Cirsium arvense (akkerdistel) kunnen hun ondergrondse systemen van rizomen en wortels sterk uitbreiden tenzij ze onderdrukt worden door het bewerken van de bodem of onderdrukt worden door een groenbemester. Bodembewerking na de oogst kan leiden tot bodemerosie en uitloging van oplosbare nutriënten en is niet altijd de beste keuze voor het beheersen van meerjarige onkruiden. Groenbemestingsgewassen kunnen daarentegen effectief de na oogst onkruidgroei onderdrukken op voorwaarde dat een dichte en snelgroeiende bedekking kan bereikt worden. PRODIVA testte daarom een aantal groenbemesters op hun onkruidonderdrukkend vermogen. Ze stelden vast dat in het bijzonder groenbemestermengsels met klaverspecies ingezaaid onder granen in de lente een dichte en onderdrukkend gewas kunnen produceren.

Meer informatie over het PRODIVA project:

Bezoek de PRODIVA website: http://coreorganicplus.org/research-projects/prodiva/

Het project loopt nog tot 31 mei 2018.

Of contacteer de coördinator:
Bo Melander, Aarhus University, Dep. of Agroecology, Research Centre Flakkebjerg, DK-4200 Slagelse bo.melander@agro.au.dk

Bron: COREOrganic newsletter