laatste nieuws

De publicatie “De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2015-2016” is vanaf nu ook beschikbaar in het Engels. Deze publicatie geeft een overzicht van onderzoek voor de biologische landbouw opgestart of afgerond in de periode 2015-2016 in Vlaanderen. We richtten ons hierbij op projecten en onderzoek uitgevoerd onder biologische omstandigheden en/of met als doelgroep de biologische sector. Maar ook enkele onderzoeksprojecten met hoge relevantie voor de biologische sector kregen een plaatsje.

Op 1 april ging het project LEGCOMBIO “Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee” van start. Het project wil onderzoeken hoe een zelfde perceel landbouwgrond efficiënter en duurzamer benut kan worden door het combineren van plantaardige teelten met uitloop van legkippen gehouden onder biologische omstandigheden.

Eind 2016 zijn 5 CCBT-projecten afgelopen. Van al deze projecten zijn begin 2017 de vulgariserende verslagen verschenen in BIOpraktijk, de maandelijkse nieuwsbrief van CCBT.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, doet een tweede oproep voor de ondersteuning van operationele groepen binnen de Europese innovatie partnerschappen (EIP). Innovatie en kennisoverdracht zijn namelijk sleutelbegrippen in een landbouwsector die toekomstgericht wil denken en werken.

Het Departement Landbouw en Visserij lanceert een nieuwe oproep voor onderzoek biologische landbouw.

De thema’s voor de oproep zijn:

Nieuwsgierig naar het onderzoek en de activiteiten bij FiBL? Het Zwitserse onderzoeksinstituut voor biologische landbouw stelt zijn nieuw activiteitenverslag voor. In het verslag vind je informatie over onderzoek en activiteiten binnen de drie instituten onder FiBL: FiBL Zwitserland, FiBL Duitsland en FiBL Oostenrijk.

Het activiteitenverslag 2016 is te downloaden via http://www.fibl.org/en/about-us/activity-report.html.

Het EIP-AGRI Service Point lanceert opnieuw een oproep voor experten voor twee nieuwe focusgroepen. De onderwerpen van de focusgroepen zijn:

SUSFOOD-the ERA-Net on SUStainable FOOD production and consumption bestaat uit 26 partners uit 15 EU lidstaten en 2 geassocieerde partners. Het ERA-Net heeft als doel het versterken van de inspanningen ter ondersteuning van onderzoek op het gebied van duurzame voedselsystemen van productie tot consumptie.

Pages

Subscribe to laatste nieuws